Prerada mesa “TODOŠKOVIĆ” – Kuzmin

Registracijom firme Prerada mesa “Todošković” iz Kuzmina, stvara se prepoznatljiv brend na tržištu, plasirajući širok asortiman proizvoda kao delikates. Proizvodi koji su prepoznatljivi u ovoj porodičnoj proizvodnji jesu: domaći kulen u kati, domaća kobasica sa tartufima (pravi se od čistog buta što je inovacija u proizvodnji kobasice), domaća suva pečenica, domaća suva slanina i goveđi kulen. Jedinstvenost proizvoda se ogleda u odabiru najkvalitetnijih sirovina i kombinaciji začina koja čini tu jedinstvenu recepturu kojoj se kupci kada jednom probaju uvek vraćaju. U prilog navedenog ide i činjenica da raste potražnja za proizvodima pravljenim na tradicionalne načine. Todoškovići su za kvalitet svojih proizvoda dobili brojna priznanja, a najviše su ponosni na nagradu “Eureka” u Briselu 1995. godine, za kulen u kati.

Marijana i Nikola Todošković

ul. Železnicka 2, Kuzmin

Tel: 063/460-727 i 062/460-727

E-mail: delikateskuzmin@yahoo.com

Web: www.kulentodoskovickuzmin.com