“SIR ŽILIĆ” – PG Žilić, Martinci

Poljoprivredno gazdinstvo Žilić iz Martinaca, prvi je registrovani proizvođač kravljeg sira (u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda životinjskog porekla) na teritoriji Sremske Mitrovice.

Sir proizvode na više načina:

  • kuvanjem mleka od kojeg se dobija sir domaći trapist;
  • prirodnim zrenjem mleka od kojeg se dobija sitni sir (kiseli);
  • dodavanjem sirila sa kojim se pospešuje zrenje i dobija mladi (slatki sir);

Iako su novi na tršištu domaćih sireva, dobitnici su Velike zlatne medalje za proizvodnju palete polutvrdih sireva, na 86. Novosadskom sajmu poljoprivrede 2019.godine.

Aleksandar Žilić

ul. Savska 35, Martinci

Tel: 069/28-58-964 i 022/668-482

E-mail: marija.pl91@gmail.com

Web: www.sirzilic.com