Medenjaci „MEDENI POKLON“ – Laćarak

U privatnom domaćinstvu javila se ideja da se bave proizvodnjom medenjaka za svaku priliku – rođendane, proslave i praznike. Ponuda je standardna u teglicama, providnim kutijama i džačićima.

Marina Vladisavljević

ul. Školska 86, Laćarak

Tel: 060/66-040-82

E-mail: marinanikolic26@yahoo.com